Buteyko en kinderen

De Buteyko methode heeft kinderen veel te bieden.

Kinderen reageren meestal snel en positief op de oefeningen.

Voor kinderen met o.a. astma, allergie, eczeem, vermoeidheid, slapeloosheid, bedplassen, gebrekkige concentratie kan de Buteyko methode een positief effect hebben.

Een fantastisch voorbeeld waarbij Buteyko oefeningen goed helpen is het kind dat voortdurend snottert en  door de mond ademt.
Het gevolg van deze mondademhaling is dat kinderen keel, neus en oorproblemen ontwikkelen.
Normaal in rust ademt men door de neus. De buitenlucht wordt dan op juiste vochtigheid en temperatuur gebracht en wordt gereinigd van kleine stofdeeltjes door het slijmvlies van de neus.
De neushaartjes houden de grotere stofdelen tegen. Het slijm wordt door trilhaartjes naar achteren naar de neus/keelholte gebracht en wordt doorgeslikt.

Maar: wat gebeurt er als je door de mond ademt?
De lucht wordt niet gereinigd, bevochtigd en verwarmd en er ontstaat meer belasting van de longen met kans op longinfecties.
Omdat de neus wat weerstand geeft aan het ademen gebruik je beter de ademhalingsspieren waardoor een betere houding gewaarborgd blijft, bij mondademhaling zie je vaak slappe houding met hangende schouders.
Bij mondademhaling wordt slijm in neus niet naar achteren gezogen en blijft dus in de neus waardoor bacteriën groeien. Als reactie daarop zwelt slijmvlies in neus en ook de afvoergangen in de neusbijholten raken verstopt….ontstekingen en verstopte holte’s. De verstopte neus is niet alleen hinderlijk maar veroorzaakt ook verminderde reuk, snurken en neusspraak.
Door de open mond drogen de slijmvliezen van tandvlees uit met als gevolg tandvleesafwijkingen en tandbederf.
Ook de amandelen gaan achteruit in functie en ontsteken makkelijker.
Een “mondademhaler” slikt veel minder en gebruikt tongfunctie minder. Door het slikken gaat de buis van Eustachius ( die loopt van oor naar neus/keelholte) even open zodat vocht uit het oor en lucht in het oor kan komen.
Gebeurt dit niet dan hoopt vocht zich op in oor met als gevolg oorontstekingen en verminderd gehoor, oorpijn, achterblijven in taalontwikkeling.
Mondademhalers hebben tong stil op mondbodem liggen; neusademhalers hebben hun tong achter de voortanden tegen het verhemelte geplakt.
Door deze tongdruk tegen voortanden ontwikkelt de boventandenboog en staan de tanden regelmatig in een rij. Bij  mondademhalers ontbreekt deze constante druk en zij ontwikkelen vaak een smalle bovenkaak waarbij sommige tanden in verdrukking komen. Hierdoor zijn deze kinderen gedoemd tot het dragen van een beugel.
De tongbeweging reinigt het gebit, mondademhalers hebben meer plakvorming op hun gebit waardoor meer kans op tandbederf.
Door de smalle bovenkaak kan bij mondademhalers op latere leeftijd het neustussenschot scheef groeien waarvoor soms een operatieve correctie nodig is.

De Buteyko methode gaat mondademhaling tegen en zorgt ervoor dat kind door neus gaat ademen!

terug naar boven